Doetinchem, 4 juli 2017

Hiermee informeren wij u over de nieuwe ontwikkelingen binnen Opleiden Werkt en BW-Oost.

De afgelopen maanden hebben beide organisaties de mogelijkheden onderzocht voor een intensievere samenwerking, hetgeen heeft geresulteerd dat de activiteiten van Opleiden Werkt volledig worden geïntegreerd bij BW-Oost. Wij zijn derhalve verheugd dat beide organisaties in BW-Oost re-integratie verder gaan. Sinds 2 jaar hadden we een samenwerking als combinatie in de aanbesteding inkoopkader van het UWV. Opleiden Werkt voerde ook al jobcoaching UWV uit in onderaanbesteding van BW-Oost.

Door deze samenwerking kunnen wij onze dienstverlening verder professionaliseren en optimaliseren. We gaan 1 organisatie vormen waardoor we efficiënter kunnen werken en ook nieuwe re-integratieproducten in de markt gaan zetten. Dit betekent onder meer de verdere ontwikkeling van trainingen en opleidingen voor de doelgroep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast zal het werkgebied vergroot worden tot de provincie Gelderland.

Voor de samenwerking betekent dit dat de lopende afspraken van Opleiden Werkt per 1 juni 2017 worden overgenomen door BW-Oost. Vanaf die datum zullen gemaakte traject-uren en coachingsuren vanuit BW-Oost gefactureerd gaan worden.

Met betrekking tot de medewerkers van Opleiden Werkt kunnen we het volgende mededelen:
• Wim van den Bosch van Opleiden Werkt is de nieuwe manager van BW-Oost re-integratie en jobcoaching.
• Monique Winters van Opleiden Werkt is als zelfstandig ondernemer naast haar huidige werkzaamheden als jobcoach en trajectbegeleider verantwoordelijk voor de coördinatie van het Leerplein met de naam Opleiden Werkt. Tevens zal zij ook als vitaliteitscoach werkzaam zijn.
• Marcel Miltenburg zal vanuit het Spring Instituut de vormgeving en inhoud van het leerplein Opleiden Werkt verzorgen.
• De jobcoaches en jobfinder van Opleiden Werkt zullen in het team van BW-Oost re-integratie gaan werken.

We willen u bedanken voor de goede samenwerking en hopen dit uiteraard voort te zetten vanuit BW-Oost re-integratie.

Als u vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met Wim van den Bosch (06) 31910909 of Monique Winters (06) 30190751

Met vriendelijke groet,

Namens Opleiden Werkt

Monique Winters, Wim van den Bosch, Marcel Miltenburg