Is de medewerker die via Opleiden Werkt is geplaatst door de proeftijd? Dan kijken we samen met de werkgever welke opleiding passend is.

Intensieve persoonlijke begeleiding

 • Jobcoaching en trajectbegeleiding
 • Vaste studieloopbaanbegeleider en docenten vanuit ROC
 • Ondersteuning vanuit Spring Instituut
 • Begeleiding door praktijkopleider/leermeester vanuit werkgever

De student ontvangt intensieve, persoonlijke begeleiding tijdens het opleidingstraject:

 • Jobcoaching en trajectbegeleiding voor de doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De deelnemers en de werkgevers worden begeleid en ondersteund bij het werk en het opleidingstraject door een vaste jobcoach/trajectbegeleider.
 • SLB/BPV begeleiding van een studieloopbaanbegeleider vanuit het ROC (beschikbaar van 8.00 tot 20.00 uur). Deze studieloopbaanbegeleider is het vaste aanspreekpunt voor de student. Daarnaast wordt de student begeleid en beoordeeld in de opleiding door een docententeam.
 • Begeleiding en beoordeling in de praktijk door een praktijkopleider. Dit is vaak de direct leidinggevende. Praktijkopleiders ontvangen een speciale training om de deelnemer op de juiste manier te kunnen begeleiden en beoordelen binnen de online leeromgeving en in de praktijk.
 • Helpdeskondersteuning door medewerkers van de helpdesk van het Spring Instituut voor vragen over de online leeromgeving.

Individueel opleidingstraject

 • Alleen leren wat je nog moet leren
 • Ieder moment van het jaar kunnen starten
 • Geen klassen

Deelnemers volgen een individueel opleidingstraject. De passende methodiek maakt het mogelijk de opleiding individueel te volgen (met passende begeleiding). Deelnemers hebben binnen vastgestelde kaders de mogelijkheid hun eigen traject te plannen. Activiteiten kunnen worden uitgevoerd op momenten dat het hen uitkomt. Daarbij kan de deelnemer alle aandacht besteden aan wat zij nog moeten leren. Samen met de praktijkopleider, en eventueel met begeleiding van de jobcoach, stellen deelnemers vast wat zij al kunnen. Ze laten dit in de praktijk zien en oefenen alleen datgene wat ze nog niet beheersen. Verder is het mogelijk ieder moment van het jaar te starten met een opleiding.

Duidelijke structuur

 • Online leeromgeving
 • Alle betrokken 24/7 inzicht in voortgang en resultaten

Eigen verantwoordelijkheid is belangrijk, maar dit kan alleen als elke belanghebbende in een opleidingstraject weet wat zijn rol is. Deelnemers ontvangen veel sturing, instructie en persoonlijke begeleiding. We besteden veel aandacht aan (communicatie) processen. Heldere afspraken en communicatie over rollen, taken en verantwoordelijkheden is erg belangrijk. Iedereen moet goed weten welke rol hij heeft en welke taken en verantwoordelijkheden hierbij horen. De opleiding wordt via een online leeromgeving gefaciliteerd. In de online leeromgeving is zoveel mogelijk geautomatiseerd. Zodra er van één van de betrokkenen een actie wordt verwacht in de leeromgeving, gaat er automatisch een melding uit. De online leeromgeving zorgt voor een duidelijke structuur in het opleidingstraject en maakt dit goed volgbaar voor alle betrokkenen (student, leerbedrijf en ROC).

Onze opleidingen

In samenwerking met het Spring Instituut worden de volgende BBL-opleidingen aangeboden.

Horeca

Kok MBO-2
Zelfstandig Werkend Kok MBO-3
Gastheer/Gastvrouw MBO-2
Zelfstandig Werkend Gastheer/Gastvrouw MBO-3

Detailhandel

Verkoper MBO-2
Verkoopspecialist MBO-3
Filiaalmanager MBO-4

Logistiek

Logistiek medewerker MBO-2
Logistiek teamleider MBO-3

Commercieel

Commercieel medewerker MBO-3