Leeswijzer

Startkwalificatie:
Een startkwalificatie is een havo of vwo diploma of een MBO-2 diploma. Het hebben van een startkwalificatie vergroot de kans op een baan.

Wajong:
Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten. Iemand kan Wajong krijgen wanneer hij voor zijn 17e verjaardag een langdurige ziekte of handicap kreeg of na het 17e verjaardag een langdurige ziekte of handicap kreeg terwijl hij een opleiding volgde.
Meer informatie

WIA:
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Iemand krijgt de WIA uitkering als hij door ziekte niet of minder kan werken. Deze uitkering kan worden aangevraagd als iemand bijna 2 jaar (104 weken) ziek is, en daardoor 65% of minder kan verdienen van het oude loon. Bij de WIA geldt dat iemand zoveel werkt als mogelijk is.
Meer informatie

BBL opleiding:
BBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg. Tijdens een BBL-opleiding combineert een student werken en leren. Een student moet gemiddeld minimaal 16 uur per week werkzaam zijn bij een bedrijf. Daarnaast volgt hij een opleiding. Door werken en leren te combineren, kan de theorie direct worden toegepast in de praktijk.

Jobcoach:
Plaatst en begeleidt mensen met een arbeidshandicap op de reguliere arbeidsmarkt.