Onze Werkwijze

 • Opleiden Werkt benadert werkgevers binnen o.a. detailhandel, horeca en logistiek.
 • We brengen de mogelijke (leer)-werkplekken in kaart.
 • Samen met de werkgever stellen we een profielschets op voor de nieuwe medewerker.
 • In overleg met gemeente/UWV selecteert Opleiden Werkt de meest geschikte kandidaten.
 • De meest geschikte kandidaten worden voorgesteld aan de werkgever. De werkgever kiest zelf de passende kandidaat.
 • In overleg met de gemeente/UWV stellen we een arrangement op maat samen.
 • Na de proefperiode biedt de werkgever de nieuwe medewerker indien mogelijk een passend opleidingstraject.

Hoe kunt u deelnemen?

1. (Leer)-werkplekken beschikbaar stellen voor nieuwe medewerkers met een afstand tot arbeidsmarkt.

Wilt u iemand een (leer)-werkplek aanbieden? Meld u dan snel aan! Wij willen graag weten waar uw behoeften liggen en waar een potentiële nieuwe medewerker aan moet voldoen. Op basis van uw criteria stellen we een profielschets op. Daarmee selecteren we de meest geschikte kandidaten. U bepaalt vervolgens zelf wie u aanneemt. Een jobcoach blijft zo lang als nodig betrokken bij uw nieuwe medewerker om begeleiding te bieden.

2. Opleidingen aanbieden aan bestaande medewerkers zonder startkwalificatie.

Veel medewerkers zijn werkzaam zonder dat zij een startkwalificatie bezitten. Zij zijn mogelijk ooit uitgevallen binnen het reguliere onderwijs, moesten gaan werken of hebben om andere redenen nooit een MBO-2 diploma behaald. Dit is een groep met een dreigende afstand tot de arbeidsmarkt. Wanneer zij boventallig worden, dan is de kans klein dat zij een nieuwe baan vinden. U wilt toch als goede werkgever bijdragen aan hun toekomst? Deze medewerkers de kans bieden hun startkwalificatie te behalen is goed voor hun eigen ontwikkeling, de verhoging van motivatie en betrokkenheid en de vergroting van de productiviteit.

Bekijk binnen uw team van bestaande medewerkers eens wie er geen startkwalificatie bezitten en meld hen nu aan voor een opleiding!

Voorwaarden voor inschrijving van een medewerker op een opleiding:

 1. Gem. 16 uur per week werkzaam
 2. Praktijkopleider/leermeester beschikbaar
 3. Erkend leerbedrijf

Wat levert het u op?

Financiële voordelen

 • Voor nieuwe (leer)-werkplekken bieden we arrangementen op maat. Deze kunnen bestaan uit een proefplaatsing van minimaal 2 maanden met behoud van uitkering, een no-riskpolis, loondispensatie en indien mogelijk loonkostensubsidie.
 • Jobcoaching op de werkvloer en/of trajectbegeleiding. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.
 • Wanneer u een medewerker een MBO opleiding laat volgen kunt u gebruikmaken van de subsidieregeling praktijkleren. Deze subsidieregeling bedraagt maximaal € 2700 per jaar per deelnemer. De kosten voor de opleidingen bedragen €1040 per jaar excl. wettelijk cursusgeld.  Meer informatie over de subsidieregeling.

Investeren in de toekomst

 • Vergroten duurzame inzetbaarheid van medewerkers;
 • Hogere productiviteit van medewerkers;
 • Hogere motivatie en betrokkenheid van medewerkers;
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Meld u aan!

Interesse? We maken graag geheel vrijblijvend een afspraak om uw behoeften en wensen te bepalen zodat we gericht de juiste kandidaat voor u kunnen vinden!

Afspraak maken