Even voorstellen

 • Wim van den Bosch
  Wim van den Bosch

  Ik ben Wim van den Bosch, geboren Heerlenaar en al meer dan 30 jaar woonachtig in de regio Nijmegen waarvan de laatste 11 jaar in Bemmel. Na werkzaam geweest te zijn in de zorg heb ik uitgebreid ervaring opgedaan in het HRM-vak en als manager in de zorg. Juist de combinatie van mijn ervaringen zie ik mooi samenkomen in mijn zelfstandig ondernemerschap op het gebied van reintegratie, jobcoaching en trajectbegeleiding. Hierdoor breng ik werkgevers en werkzoekenden met een (dreigende) afstand tot de arbeidsmarkt bij elkaar. Opleiden Werkt is een mooie samenwerking tussen professionals met ieder zijn eigen competenties. Bij opleiden werkt hou ik me bezig met zowel jobcoaching en trajectbegeleiding alswel coördinatie en acquisitie.

 • Monique Winters
  Monique Winters

  Ik ben Monique Winters, geboren en getogen Achterhoeker en al vanaf 1983 werkzaam binnen zorg en Welzijn. In alles wat ik doe, staat het werken met mensen centraal.
  Ik heb jarenlang uiteenlopende doelgroepen begeleid binnen wonen, werken en dagbesteding. De laatste tijd werk ik als Zp-er veel samen met verschillende partijen. Door krachten te bundelen werken we gezamenlijk aan projecten om mensen met een (dreigende) afstand tot de arbeidsmarkt een passend traject aan te bieden. Wat ik geleerd heb, is dat ieder mens verschillend is en dat ik het belangrijk vind op maat te werken. Binnen Opleiden Werkt ga ik me bezighouden met zowel de jobcoaching en trajectbegeleiding alswel de coördinatie van het project Opleiden Werkt Doetinchem.

 • Marcel Miltenburg
  Marcel Miltenburg

  Ik ben Marcel Miltenburg, een geboren Rotterdammer die inmiddels ruim 20 jaar woonachtig is in Doetinchem. 5 jaar geleden, na daarvoor ruim 20 jaar werkzaam te zijn geweest in de retai branchel, ben ik het Spring Instituut begonnen vanuit mijn idee dat het onderwijs veel meer toegankelijk gemaakt kan worden voor de deelnemers. Vanuit die visie hebben we een heel eigentijds onderwijsconcept in de markt gezet waarbij de deelnemer echt centraal staat en waar de deelnemer heel intensief wordt begeleid en ondersteund wordt middels een online leeromgeving

Opleiden Werkt richt zich op:

1. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die gebruik maken van regelingen zoals Wajong en  Participatiewet (mensen met een arbeidsbeperking).

Wajong en Participatiewet
Val je onder deze 2 doelgroepen dan bieden wij op maat jobcoachondersteuning op de werkvloer. De jobcoach bekijkt samen met jou en de werkbegeleider wat je al kan of nog moet leren. Gezamenlijk zorgen we voor een goede en fijne werkplek.

2. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die gebruik maken van regelingen zoals WW en WWB (bijstand).

WW
Voor werkzoekende ondersteunen wij de gemeente om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen.

WWB
Voor mensen die binnen de Wet werk en bijstand vallen, in de volksmond bijstand genoemd.

3. Mensen die werkzaam zijn zonder startkwalificatie.